Ši svetainė naudoja slapukus („cookies“), norint suteikti kokybiškesnes paslaugas. Likdami svetainėje sutinkate su šia politika.

Privatumo politika

aur.lt vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau-Politika) aiškiai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles.

 

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės ir (ar) registruojatės aur.lt interneto svetainėje, užsakote prekes ir (ar) paslaugas aur.lt elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius.

 

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai

 

Siekdami užtikrinti atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad aur.lt tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
 • Siekiant administruoti klientų duomenų bazę;
 • Vykdant naujienlaiškių siuntimą;
 • Gerinant paslaugų kokybę.

 

Renkami ir tvarkomi duomenys

 

aur.lt renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

 • Pagrindinius duomenis – vardas, pavardė, atstovaujama įmonė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
 • Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais, siuntimu ir pan.;
 • Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu .

 

Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens privatumo apsaugą.

 

Duomenų saugumas ir saugojimo laikotarpis

 

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

aur.lt saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir numato teisės aktai. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninės prekybos paslaugas, aur.lt tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

aur.lt imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais.

 

 

aur.lt svetainėje renkami duomenys

 • Registruojantis svetainėje;
 • Užsisakant naujienlaiškį;
 • Užsakant ir siunčiant prekes ir (ar) paslaugas.

 

Surinktus duomenis apie aur.lt svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

Naujienlaiškiai

 

aur.lt svetainėje įvesdami savo el pašto adresą galite užsakyti naujienlaiškius.

 

Užsakius naujienlaiški, Jūsų el. pašto adresą aur.lt naudos remdamasis Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti.

 

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotam) apie aur.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į mus elektroniniu paštu info@aur.lt. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į aur.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu info@aur.lt
 • žodžiu – telefonu 8 37 313426;
 • raštu – adresu Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas;
Loading...